Köpekler ve İnsan İlişkisi
Cumartesi, Şubat 24Satın Alma, Sahiplen!

Köpekler ve İnsan İlişkisi

Köpekler ve İnsan İlişkisi

Sosyal yapılanmalara ve genel olarak, benzer bir içgüdüsel zihinsel yapıya sahip olmaları nedeniyle, insanlar ve kurtlar birbirlerine kısa sürede uyum sağlamışlardır. Kurtlar çiftler halinde yaşar ve kurt sürüsü, avlanırken, tek bir önderin öncülüğünde işbirliği yapar.  Görev paylaşımı açıktır: Kurtlardan biri avın bıraktığı izi sürer, bir diğeri avın yolunu keser ve en yüreklisi de avın boğazına atılır. Avın gruplar halinde dolaşması durumunda, kurtlardan biri kurbanı gruptaki diğer hayvanlardan ayırmakla görevlidir. Kurt sürüsünün başı, diğerlerinden önce beslenir. Önder kurt açlığını yeterince giderdiğinde, sürüdeki diğer hayvanların ziyafeti bitirmesine izin verilir.

Geçmişte, az çok yerleşik aile grupları halinde yaşayan insanların, yediklerinden artakalanları ve kemikleri, yerleşim bölgeleri çevresinde gezinen aç hayvanlara vermiş olmaları muhtemeldir. Böylelikle, kurtlar zaman içerisinde insanların av hayvanlarını yakalamakta kullandıkları “üstün silahları” olduğunun farkına vardılar; taştan yapılmış aletler, oklar ve kapanlar. İnsanın avcılıktaki üstünlüğünü sezen kurtlar, insana önderleriymiş gibi davranmaya başladılar ve onu av sırasında belirli bir mesafeden takip ederek, kendilerine düşen payı almak için de av sonunda onunla birlikte eve döndüler.

Zaman içerisinde, insanların kurt yavrularına ilgi duymaya başlayarak bazılarını sahiplenmiş olmaları ve sonraki nesillerde, kurtlardan bazılarının ava yalnızca gözlemci olarak değil, insanın avını öldürmesini kolaylaştıran, ceylanı sürüsünden ayıran veya küçük bir timsahı sudan dışarı sürükleyen gönüllü birer yardımcı olarak katılmış olmaları çok muhtemeldir.

Atı, rengeyiğini veya fili evcilleştirebilmek için insanın bu hayvanları yakalaması (bir başka ifadeyle, zapt etmesi), kapalı bir alanda hapsetmesi ve onlarla zor kullanarak üstün gelmesi gerekiyordu. Hayvanlar içerisinde yalnızca köpek, insanın egemenliğini kendi isteğiyle kabul etmiştir. İnsanın köpekle dostluğu, iki çalışma arkadaşının ilişkisine benziyordu ve her iki tarafın da açlığını gidermesine olanak tanıyan ortak ilgi alanları “avcılık” üzerine kurulmuştu.

Paraguay ve Peru’nun kimi uzak köylerinde, annesini yitirmiş bir yavru köpeğin bir kadın tarafından emrizilmesi halen yaygın olarak gözlenen bir durumdur. Bu tür olaylar, köpek ve insan arasındaki yakınlaşmanın henüz başında da gerçekleşmiş ve ikili arasındaki ilişkinin sağlamlaşmasında etkili olmuş olabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir