Beş Bin Yıllık Bekçi Köpeği
Cumartesi, Şubat 24Satın Alma, Sahiplen!

Beş Bin Yıllık Bekçi Köpeği

Beş Bin Yıllık Bekçi Köpeği

Köpeğin fiziksel varlığı ve daha da önemlisi, toplumsal işlevi ile ilgili bilgi sahibi olunabilmesi için, köpeğin insan tarafından ilk defa resmedildiği ve ideogramlarda betimlendiği dönemi incelemek gerekir. Kuşkusuz, uygarlığın köklü geçmişinde, insanın köpeği, Latince adıyla Canis familiaris‘i, anlatmış olması beklenemez.

Oysaki, tarih öncesi çağın ressamları, önceleri, daha çok kendilerinde avcılıkla ve iştahla ilgili çağrışımlar yapan hayvanlardan esinlenmişlerdir. Duvarlarını süsledikleri mağaralarda, geyik, bizon, yaban domuzu ve rengeyiği resimleri bulunmasına karşın, köpeğe rastlanmaz. Muhtemeldir ki, ev halkının bir üyesi olarak köpek, günlük yaşantısının, ressamlara esin kaynağı olamayacak denli sıradan bir parçasıydı. Ancak, her sanat dalında olduğu gibi, tarih öncesi resim sanatı da, işlediği konular bakımından evrim geçirmiş ve ressamlar, zaman içerisinde, çakal ve sırtlanı da resmetmeye başlamışlardır. Köpeğe ait ilk resim, yaklaşık MÖ 4500 tarihinde yapılmıştır. Burada, köpek doğal olarak, bir avcıya yardım ederken resmedilmiştir; ancak, dış görünümü, günümüz köpek ırklarından hiçbirine benzerlik göstermemektedir. Eski çağın resim sanatında yalnızca av köpekleri gözlenmekle kalmaz. Dört ila beş bin yıllık olduğu tahmin edilen bir bıçağın kabzasına, tasmalı bir köpeğin ana çizgileri kazınmıştır. Bu, köpeklerin insanlar tarafından koruma amaçlı da kullanıldığına dair ilk gerçek kanıt olabilir.

Köpekseverler için, Firavun dönemine ait Eskir Mısır sanatı, günümüzdekilere benzer köpek ırklarına ait resimleri bugüne taşıması bakımından ayrı bir yere sahiptir. Eski Mısır sanatında önceleri, av köpeklerine ve Dakshundlar’a (Alm. Dachshund) rastlanır. Daha sonra, muhtemelen Doğu’nun etkisiyle, Mastifler ve ayrıca tazılar ortaya çıkmıştır. Akdeniz’de ve Orta Avrupa’da her tür malın ticaretini yapan ve güçlü tüccarlar olarak bilinen Fenikeliler, Mısır, Roma ve Atina’ya yeni köpek ırklarının taşınmasında büyük paya sahiptir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir